Të rejat

Të rejat 2019-07-03T20:10:46+00:00

Vende të lira pune – Zyrtar/e Ligjor/e (2 Vende)

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës në Zyrën Ligjore, BM GROUP SH.P.K. më datë 08.08.2022 shpall vende të lira pune: Pozicioni i punës: Zyrtar/e Ligjor/e (2 Vende) Lokacioni: Prishtinë

Vend i lirë pune – Kontabilist/e

Vend i lirë pune - Kontabilist/e Lokacioni: Çikatovë Drenas Numri i pozitave:  1 Detyrat e punës: Të bëjë regjistrime të faturave hyrëse, dalëse; Të bëjë regjistrime dhe barazime bankare; Të bëjë kalkulimin dhe deklarimin e tatimeve sipas kerkesave ligjore;

Vend i lirë pune – Kalkulant/e

Vend i lirë pune - Kalkulant/e Pozita: Kalkulant/e Lokacioni: Çikatovë, Drenas Numri I pozitave:  1 Detyrat e punës: Regjistron faturat e blerjes së mallit në sistem dhe barazon faturat financiarisht; Regjistron faturat e kthimeve të mallit; Regjistron lejimet nga

Vende të lira pune – Kalkulant/e

Vende të lira pune - Kalkulant/e BM GROUP SH.P.K Pozita: Kalkulant/e Lokacioni: Prishtinë Numri i pozitave:  2 Detyrat e punës: Regjistron faturat e blerjes së mallit në sistem dhe barazon faturat financiarisht ; Regjistron faturat e kthimeve të mallit;