Për ne

Për ne 2019-07-03T21:27:53+00:00
BM Group u themelua në vitin 2016 duke filluar me prodhimin e produkteve të ndriçimit LED, zhvillimin e projekteve ndërtimore dhe infrastrukturore.
Që nga themelimi e deri me tani, kemi qenë të përfshire në mbi 80 projekte të mëdha në fusha të ndryshme si:
ndërtimi i objekteve shëndetësore, ndërtimi i objekteve arsimore, ndërtimi i objekteve biznesore, ndërtimin i stadiumeve të futbollit, ndriçime publike etj.
Stafi i BM Group përbëhet nga stafi profesional dhe ai operativ.
Nga stafi profesional, kompania i ka të angazhuar mbi 15 inxhinier të profileve të ndryshme, me kualifikime dhe eksperiencë mbi 10 vjeçare në fusha të ndryshme inxhinierike. Në stafin tonë janë të angazhuar ekspert dhe inxhinier në këto profile: Inxhinieri të ndërtimit, inxhinieri të konstruksionit, inxhinieri elektrike, arkitekturë, infrastrukturë, gjeodezi etj.
Bm Group operon me rreth 150 punëtorë të profileve të ndryshme.
Bm Group përmbush këto standardet ndërkombëtare si:
  • ISO 9001:2015 (Quality Management System)
  • ISO 39001:2012 (Road traffic safety management system)
  • ISO 14001:2015 (Environmental Management System)
  • BS OHSAS 18001:2007 (Occupational health and safety management system)
  • CE-BAU-1609 (LED Lamps for street & roadway lighting)

Lidershipi