Vend i lirë pune – Kontabilist/e

Vend i lirë pune – Kontabilist/e

Lokacioni: Çikatovë Drenas

Numri i pozitave:  1

Detyrat e punës:

 • Të bëjë regjistrime të faturave hyrëse, dalëse;
 • Të bëjë regjistrime dhe barazime bankare;
 • Të bëjë kalkulimin dhe deklarimin e tatimeve sipas kerkesave ligjore;
 • Të përgatitë librat dhe ti raportoj sipas kerkesave ligjore;;
 • Të përfaqësoj biznesin në Administraten Tatimore të Kosovës;
 • Të kordinojë procedurat per mbyllje te vitit fiskal dhe të siguroj qe perpilimi I pasqyrave financiare eshte me SNK;
 • Të Krijojë  raporte të ndryshme sipas kërkesës së menaxhmentit;
 • Të përgatitija dhe ti menaxhojë llogaritë të arketueshme dhe të pagueshme;
 • Të Mirëmbaj  dokumentacionin financiare në bazë të kërkesave ligjore;
 • Të kryej punë dhe detyra të tjera të përcaktuara nga mbikqyrësit;

Aftësitë / Kualifikimet / Përvoja

 • Diplomë Universitare në Kontabilitet, Banka dhe Financa;
 • Përparsi kontabilist i çertifikuar / teknik i kontabilitetit, IKAF ose ShKÇAK
 • Njohuri të mira të kompjuterit dhe pakos Microsoft Office;
 • Njohuri të mira në ndonjë softuer kontabiliteti/finance;
 • Njohuri të mira në fushën e financave, kontabilitetit dhe tatimeve;
 • Përvojë pune në fushën relevante, më së paku 1 vite;
 • I/e vet motivuar në punë;
 • Aftësi të mira në të shkruar dhe në të folur;

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre (CV dhe referencat në adresën info@bmgroup-rks.com ).

Afati për aplikim deri më 20.01.2022. Ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

2022-01-07T14:05:01+00:00